Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GUARDIA URBANA

RENÚNCIA, DESBALLESTAMENT I BAIXA D'UN VEHICLE EN DESÚS

Què és
Renúncia a favor de l'Ajuntament, per part del propietari d'un vehicle, per a la baixa del Registre General de Trànsit i el seu posterior desballestament.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del vehicle o qui representi legítimament mitjançant autorització escrita.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT O PER CORREU

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol.licitud.
2.- Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
3.- Adjunteu-hi l'original del permís de circulació i de la fitxa técnica del vehicle.
4.- Fotocòpia del DNI del titular.
5.- Les claus del vehicle
6.- Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al departamende la Guardia Urbana o al Dipòsit Mpal de vehicles.

Temps de tramitació
Termini de resolució: 7 dies.

Preu
Servei gratuït.

Observacions
El vehicle ha d'estar dintre del terme municipal de Cornellà.


On adreçar-se

GUÀRDIA URBANA
Rubio i Ors, 65, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel. 93 377 16 90
Fax. 93 377 48 30Descàrrega d'impresos
PDF Instància Renúncia Vehicle