Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GUALS

GUALS / BAIXA PER EXISTIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR, ENDERROC O PARCEL.LACIÓ

Què és
Tramitar la baixa del gual mentre s'executa l'obra.

Qui ho pot tramitar

Les persones titulars del gual o representans.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària :

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Fotocopia del DNI de l'interessat.
3.- Rebut del Gual.
4.- Fotocòpia de la llicència d'enderroc o d'obra major.
5.- Si qui fa el tràmit no és l'interessat, a més a més, haurà de portar:
- autorització per escrit i signada per l'interessat.
- fotocòpia del DNI de qui fa en tràmit.

PER CORREU:

Envieu la soli-licitut amb tota la docuementació per correu a Plaça de l'Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.Temps de tramitació
Termini de resolució: 2 mesos.

Observacions
En el cas d'enderroc o parcel·lació, cal que el titular del gual reposi la vorera rebaixada, si s'escau.


On adreçar-se

POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC
c/ Energia 97-101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel.: 93 377 02 12 / 93 474 29 04


Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica