Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GUALS

GUALS / CANVI DE NOM

Què és
Canvi de la titularitat del gual.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del vado o representants.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada a mes a mes haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
3.b- Fotocòpia CIF empresa.
3.c- Fotocòpia escriptura poders.
3.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.d.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
3.d.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit.
4.- Fotocòpia del document públic o privat que acrediti que s'ha fet el canvi de titularitat (contracte lloguer, escriptura de compra de la finca, rebut de l'IBI).
5.- Fotocòpia del rebut del gual.

PER CORREU:

Envieu la sol.licitut amb tota la documentació a Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.

Temps de tramitació
Termini de resolució: 2 mesos.

Observacions
- Els canvis de titularitat es comunicaran pels nous titulars.
- Els canvis de titularitat comporten una nova llicència, l'adaptació al model de gual vigent i la constitució d'un nou dipòsit de garantia de restitució.


On adreçar-se

POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC
c/ Energia 97-101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel.: 93 377 02 12 / 93 474 29 04


Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica