Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GUALS

GUALS / LLICÈNCIA PER DONAR DE BAIXA UN GUAL LEGALITZAT

Què és
Sol·licitud per tramitar la llicència per suprimir el pas de vehicles en locals, recintes i habitatges unifamiliars, prèvia reposició de la vorera afectada, si s'escau.

Qui ho pot tramitar

La persona titular o representant legal.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol·licitud.
2.- Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
3.- Fotocòpia del DNI o NIF de la persona titular.
4.- Últim rebut de la taxa per entrada de vehicles pagat.
5.- Autoliquidació de la taxa per Serveis Urbanítics (OO.FF. 8)

PER CORREU:

Enviar la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat

Observacions
- Les baixes definitives estaran supeditades a la realització a càrrec del titular de les obres de restitució de la vorera, si és el cas.
- Una vegada reposada la vorera, si s'escau, es procedirà a la devolució del dipòsit de garantia de restitució. Cal acompanyar a la sol·licitud fotocòpia de la carta de pagament del dipòsit esmentat.


On adreçar-se

POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC
c/ Energia 97-101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel.: 93 377 02 12 / 93 474 29 04


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica