Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CENTRE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC I REVISIÓ DE TEXTOS

Què és
a) Es pot fer qualsevol consulta relacionada amb materials, legislació o procediments lingüístics.
b) Es revisen textos breus que tinguin una difusió que impulsi l'ús social de la llengua catalana, enviats preferentment per correu electrònic.
No es revisen memòries, actes de reunions, publicacions, llibres ni treballs de creació, treballs escolars i acadèmics ni textos provinents de centres d'ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d'impremta.
c) S'elaboren models de documents.
d) Les consultes sobre dubtes lingüístics es vehiculen a través d'Optimot consultes lingüístiques (http://optimot.gencat.cat/), un servei que ofereix, a través del portal Llengua catalana, la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. Quan les opcions de cerca que ofereix l'Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei d'atenció personalitzada.

L'objectiu del servei d'assessorament lingüístic del CPNL és facilitar suport tècnic, de forma temporal, a les persones usuàries perquè arribin a ser autosuficients en matèria lingüística. No es concep, per tant, com un servei de correcció sinó que la continuïtat de la relació està supeditada als avenços progressius i a l'interès demostrat per les persones usuàries a l'hora de posar mitjans per millorar la qualitat dels seus escrits en català. Amb aquesta finalitat, el CPNL ofereix aquest servei a organitzacions, entitats, empreses, comerços i públic en general.

Les persones usuàries del servei s'han de comprometre a tenir en compte les recomanacions lingüístiques que el servei els faci, tant pel que fa al text que es revisa com per a l'elaboració de comunicacions posteriors. També s'han de comprometre, si la persona assessora ho requereix, a assistir a sessions de formació per millorar aspectes lingüístics concrets. El compromís de millora per part de la persona usuària és imprescindible per minimitzar les demandes i avançar cap a la seva autonomia lingüística.

Quan es presenti un document per revisar és imprescindible que s'hi incloguin les dades de l'organització que fa la sol·licitud (nom, CIF, etc.) i de la persona que ha elaborat el text: nom, telèfon i adreça electrònica de contacte. El servei d'assessorament es comunicarà sempre amb aquesta persona.

Es retornaran els textos amb marques de diferents colors que assenyalen els errors i les solucions proposades per tal que la persona que ha elaborat el text pugui incorporar aquestes esmenes al document original.

Qui ho pot tramitar
Les empreses, les entitats, les associacions i la ciutadania en general poden accedir a aquest servei de consulta lingüística i revisió de textos.

Com es pot tramitar
Les consultes es poden fer:
- Per telèfon: 93 475 07 86
- Per correu electrònic: cjuncadella@cpnl.cat
- Per fax: 93 474 16 08
- Presencialment: Plaça dels Enamorats, 7

Les revisions de textos es poden fer:
- Per correu electrònic: cjuncadella@cpnl.cat
- Per fax: 93 474 16 08
- Presencialment: Plaça dels Enamorats, 7

Quan es pot tramitar
Durant tot l'any.

Preu
Gratuït.


On adreçar-se

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Edifici Roger de Llúria, 1r. C/ dels Almogàvers, s/n, 08940-Cornellà de Llobregat