Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRAMITS GENERALS

CERTIFICACIÓ D'ACORDS, RESOLUCIONS O CÒPIES COMPULSADES

Què és
Certificar l'atorgament d'acords o be que els mateixos es troben en tràmit.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i empleneu-la.
2.- Fotocòpia del DNI del titular o representant.
3.- Autoliquidació de la taxa.
4.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament.Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica