Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRAMITS GENERALS

MODEL D'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DEL DRET A LA REPRESENTACIÓ

Què és

És un model d'autorització que permet a quasevol persona, amb capacitat d'obrar, l'exercici del dret a relacionar-se amb l'administració mitjançant representació.

Normativa

Article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


Descàrrega d'impresos
PDF Model d'autorització / Modelo de autorización