Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACCIÓ COMUNITÀRIA

BAIXA ENTITAT AL REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS

Què és

Donar de baixa la inscripció d'una associació en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Qui ho pot tramitar

El/la president/a, el/la representant legal o persona degudament autoritzada de l' entitat.

Com es pot tramitar

Documentació necessària:

  1. Imprimiu la instància, empleneu-la i signeu-la.
  2. Certificat de l´ acord de l' òrgan competent de donar de baixa l'entitat en el Registre Municipal d' Entitats de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
  3. En cas de persona autoritzada, escrit del/de la president/ta o representant legal de l´ entitat, per realitzar el tràmit i DNI/NIE de la persona autoritzada.


Lloc i presentació documentació:

Es pot presentar la documentació a través dels mitjans que a continuació s'indiquen:
  1. En l'Oficina d'Atenció al ciutadà de l´Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
  2. Qualsevol altre lloc dels que preveu l´ article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Quan es pot tramitar

Quan els membres de l´entitat, mitjançant acord de l´Òrgan competent, decideixen no continuar realitzant la seva activitat a la ciutat de Cornellà de Llobregat.

Preu

Aquest tràmit no comporta cap obligació econòmica.

Normativa

pdf Reglament Orgànic Municipal.
pdf Llei 4/2008, de 24 abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
pdf Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d´entitats esportives de Catalunya.

Legislació específica segons naturalesa jurídica de l'entitat.

Observacions

Aquest tràmit implica únicament donar de baixa l´entitat al Registre Municipal d´Entitats.

En cas de voler donar de baixa l´ entitat definitivament en tots els àmbits, s´haurà de tramitar la baixa, segons la seva naturalesa jurídica, al Registre competent on està inscrita.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior), 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 377 02 12 (Ext. 1450)
- De 8,15 hores a 14,45 hores
- De 8,15 hores a 13,45 hores ( del 15 de juny al 15 de setembre )Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica