Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACCIÓ COMUNITÀRIA

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS AMB DOMICILI SOCIAL A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

Què és

Inscripció d´ una entitat al Registre Municipal d´ Entitat que tingui el domicili social a Cornellà de Llobregat.

Han de ser entitats sense ànim de lucre, que persegueixin la defensa, el foment i millorin els interessos generals o sectorials dels veïns de Cornellà de Llobregat.

Qui ho pot tramitar

El/la president/a, el/la representat legal o persones degudament autoritzada per l' entitat.

Com es pot tramitar

Documentació necessària:

  1. Imprimiu el formulari fent constar totes les dades que es demanen.
  2. Original i fotocòpia dels estatuts reguladors de l´ entitat.
  3. Resolució acreditativa de la inscripció en el Registre de l'Organisme competent. En el cas que la inscripció definitiva es trobi en tràmit en l'Organisme competent, còpia de la sol·licitud presentada amb el segell original del Registre d'entrada.
  4. Còpia del NIF de l´ entitat.
  5. Còpia del DNI/NIE del/ de la president/a, representant legal de l´ entitat o persona degudament autoritzada.
  6. En cas de persona autoritzada, escrit del/ de la president/a o representant legal de l´ entitat, per realitzar el tràmit d' inscripció.


Lloc i presentació documentació:

Primer.- Presentar al Departament administratiu d´Acció Comunitària, la següent documentació:
  1. Resolució acreditativa de la inscripció en el Registre de l'Organisme competent, original i fotocòpia.
  2. En el supòsit que la petició d' inscripció davant l'Organisme competent es trobi en tràmit, fotocòpia de la sol·licitud presentada amb el segell original del seu Registre d'entrada.

Segon.- Una vegada compulsats els documents abans esmentats, s'han de presentar junt amb el formulari complimentat, a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà.


Preu

Aquest tràmit no comporta cap obligació econòmica.

Normativa

pdf Reglament Orgànic Municipal.
pdf Llei 4/2008, de 24 abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
pdf Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d´entitats esportives de Catalunya.

Legislació específica segons naturalesa jurídica de l'entitat.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior), 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 377 02 12 (Ext. 1450)
- De 8,15 hores a 14,45 hores
- De 8,15 hores a 13,45 hores ( del 15 de juny al 15 de setembre )Descàrrega d'impresos
DOC Formulari Inscripció al Registre Municipal Entitats