Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACCIÓ COMUNITÀRIA

ACTUALITZACIÓ DE DADES AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

Què és

Les entitats, un cop inscrites al Registre Municipal d´Entitats, estan obligades durant el primer trimestre de cada any a notificar les modificacions produïdes en les seves dades registrals i, en particular, el pressupost i el programa d´activitats de l´exercici de què es tracti.

Qui ho pot tramitar

El/la president/a, el/la representant legal o persona degudament autoritzada.

Com es pot tramitar

Documentació necessària:

  1. Imprimiu el formulari fent constar totes les dades que es demanen.
  2. En cas de persona autoritzada, escrit del/ la president/ta o representant legal de l´entitat, per realitzar el tràmit i DNI/ NIE de la persona autoritzada.


Lloc i presentació documentació

Es pot presentar el formulari a través dels mitjans que a continuació s'indiquen:
  1. En l'Oficina d'Atenció al ciutadà de l´Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
  2. Qualsevol altre lloc dels que preveu l´article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Preu

Aquest tràmit no comporta cap obligació econòmica.

Normativa

Reglament Orgànic Municipal art 194.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior), 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 377 02 12 (Ext. 1450)
- De 8,15 hores a 14,45 hores
- De 8,15 hores a 13,45 hores ( del 15 de juny al 15 de setembre )Descàrrega d'impresos
DOC Formulari Actualització Dades Registre Municipal Entitats