Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACCIÓ COMUNITÀRIA

MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA AL REGISTRE MUNICIPAL D' ENTITATS

Què és

Quan una entitat inscrita en el Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat aprova el canvi total o parcial dels membres que formen part de la Junta Directiva.

Qui ho pot tramitar

El/la president/a, el/la representant legal o persona degudament autoritzada per l' entitat.

Com es pot tramitar

Documentació necessària

  1. Formulari d´actualització de dades al Registre municipal d´entitats., en el cas que no s´hagi actualitzat aquestes a principis d´any.
  2. Opcionalment es poden complimentar només els apartats 4 i 5 del formulari d´actualització , relatius a les "dades del representant legal" i a la "composició de la Junta Directiva". En aquest cas s'ha de presentar una instància tipus i acompanyar el full complimentat dels apartats 4 i 5 indicats.
  3. Còpia de l´escrit presentat a l´Organisme competent , amb el segell original del Registre d' entrada, comunicant la modificació del canvi de Junta Directiva de l´entitat.
  4. En cas de persona autoritzada, escrit del President/a o representant legal de l´entitat, per realitzar el tràmit i DNI/ NIE de la persona autoritzada.


Lloc i presentació documentació:

Primer.- Presentar al Departament administratiu d'Acció Comunitària, els documents aportats a l´Organisme competent, còpia de la sol.licitud presentada amb el segell original del Registre d´entrada a fi de realitzar la corresponent compulsa dels mateixos.
Segon.- Una vegada compulsats els documents per part del Departament Administratiu d´Acció Comunitària, presentar al Registre General de l'Ajuntament de l' Oficina d' Atenció al Ciutadà, juntament amb un dels dos documents següents:
  1. Formulari d'actualització de dades al Registre municipal d´entitats.
  2. Opcionalment instància genèrica adjuntant complimentats els apartats 4 i 5 del formulari si han escollit pel que s´indica a l´apartat 1 de la documentació necessària.


Preu

Aquest tràmit no comporta cap obligació econòmica.

Normativa

pdf Reglament Orgànic Municipal.
pdf Llei 4/2008, de 24 abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
pdf Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d´entitats esportives de Catalunya.

Legislació específica segons naturalesa jurídica de l'entitat.


Observacions

El canvi de junta directiva de l´entitat s´ha de comunicar per escrit prèviament a l'Organisme competent en el que, segons sigui la seva naturalesa jurídica, estigui inscrita (Departament de Dret i Entitats Jurídiques, Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o altre Registre competent).


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior), 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 377 02 12 (Ext. 1450)
- De 8,15 hores a 14,45 hores
- De 8,15 hores a 13,45 hores ( del 15 de juny al 15 de setembre )Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genérica
DOT Formulari Actualització Dades Registre Municipal d'Entitats