Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACCIÓ COMUNITÀRIA

MODIFICACIÓ CANVI DE DOMICILI SOCIAL AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

Què és

Quan una entitat aprova traslladar a una altra adreça el domicili social que consta en la inscripció del Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Qui ho pot tramitar

El/la president/a, el/la representant legal o persona degudament autoritzada per l' entitat.

Com es pot tramitar

Documentació necessària:

  1. Imprimiu la instància, empleneu-la i signeu-la.
  2. Fotocòpia del NIF de l'entitat en el que consti el nou domicili de l'entitat.
  3. En cas de persona autoritzada, escrit del/de la president/ta o representant legal de l´entitat, per realitzar el tràmit i DNI/NIE de la persona autoritzada.


Lloc i presentació documentació:

Primer.- Presentar al Departament Administratiu d´Acció Comunitària, les fotocòpies dels documents aportats a l´Organisme competent a fi de realitzar la corresponent compulsa dels mateixos.
Segon.- Una vegada compulsats els documents, presentació a l' Oficina d' Atenció al Ciutadà.


Preu

Aquest tràmit no comporta cap obligació econòmica.

Normativa

pdf Reglament Orgànic Municipal.
pdf Llei 4/2008, de 24 abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
pdf Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d´entitats esportives de Catalunya.

Legislació específica segons naturalesa jurídica de l'entitat.


Observacions

El canvi de domicili de l´entitat s´ha de comunicar per escrit prèviament, a la comunicació a l'Ajuntament, a l' Organisme competent, en el que, segons la seva naturalesa jurídica, estigui inscrita (Departament de Dret i Entitats Jurídiques, Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o altre Registre competent).

Una vegada l' Organisme competent comuniqui a l'entitat, mitjançant Resolució, el canvi de domicili, aquesta l' ha de comunicar per escrit al Ministeri d´Hisenda, per a la corresponent modificació del NIF.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior), 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 377 02 12 (Ext. 1450)
- De 8,15 hores a 14,45 hores
- De 8,15 hores a 13,45 hores ( del 15 de juny al 15 de setembre )Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica