Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GABINET INSTITUCIONAL DE L'ALCALDIA

CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL

Què és
La Llei 35/1994, de 23 de desembre, autoritza els alcaldes o regidors en qui deleguin expressament a celebrar els matrimonis civils d’aquest Ajuntament.

Per determinar les condicions que regularan la celebració d'aquestes cerimònies, les clàusules que s'enumeren a continuació tenen com a finalitat assenyalar el procediment per a les persones que vulguin fer ús d'aquesta opció per a contraure matrimoni.

Qui ho pot tramitar
Qualsevol persona capacitada, majors d'edat o emancipats legalment, del mateix o diferent sexe, que hagin decidit contraure matrimoni i que, al menys una de les dues persones contraents estigui empadronada o bé treballi a Cornellà de Llobregat.

Com es pot tramitar
Tramitació prèvia al Registre Civil.
Abans d’adreçar-se al Gabinet Institucional de l’Alcaldia, es necessari i imprescindible dirigir-se al Registre Civil, única autoritat competent per aquest acte, per lliurar la documentació necessària per iniciar l’Expedient de Matrimoni Civil.

PRESENCIALMENT:
Quan els contraents hagin obtingut el justificant de petició d'inici d' expedient en el Registre Civil, s'hauran d'adreçar al Gabinet Institucional de l'Alcaldia per omplir la sol·licitud i concretar la data i les condicions de celebració de la cerimònia.
Horari d'atenció al Gabinet Institucional de l'Alcaldia: de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00h i de 16.30h a 19.30h.

Preu
La cerimònia civil té un cost en concepte de Taxa per Matrimoni Civil, segons Ordenança municipal núm 14.
El mateix dia que es registra la instància, s'ha de realitzar el corresponent pagament a l' Oficina d' Atenció al Ciutadà.
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Documentació necessària
- Imprès de sol·licitud.
- Justificant d'inici d'expedient matrimonial del Registre Civil.
- Fotocòpia del DNI , passaport o NIE de les persones contraents i de dos testimonis. (Els documents han d'estar vigents en el moment de la celebració).

Observacions
La cerimònia civil es realitza en el Museu Palau Mercader, d'acord amb el calendari establert anualment pel Gabinet Institucional de l'Alcaldia.

Altres adreces d’interès:

Registre Civil
C/ Víctor Pradera, s/n.
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon contacte: 93 551 70 35

Museu Palau Mercader
Ctra. de l’Hospitalet s/n.
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon contacte: 93 377 00 25On adreçar-se

GABINET INSTITUCIONAL DE L'ALCALDIA
Edifici de Can Vallhonrat / C/ Mn. Jacint Verdaguer, s/n., 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93 377 02 12 (ext. 1731)


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Sol·licitud Celebració Matrimoni Civil