Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GABINET INSTITUCIONAL DE L'ALCALDIA

ACTE DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT

Què és

L’acte de Benvinguda a la Comunitat és un acte social adreçat als infants menors de dos anys, on la ciutat fa públic un reconeixement d’acolliment al nen o nena que ha nascut o viu a Cornellà de Llobregat i es compromet, conjuntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets.

L’acte de Benvinguda a la Comunitat serà de caràcter voluntari i vol refermar el compromís del municipi per avançar cap a una societat més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets dels infants gaudeixin d’una protecció preferent.

Qui ho pot tramitar

El pare i/o la mare (o tutor/a) de l'infant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Al Gabinet Institucional de l'Alcaldia, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h i de 16.30 h a 19.30 h.


Preu

L'Acte de Benvinguda té un cost en concepte d'utilització del Museu Palau Mercader, segons Ordenança municipal núm 14.

El mateix dia que es registra la instància, s'ha de realitzar el corresponent pagament.


Documentació necessària

  1. Empleneu i imprimiu la instància específica.
  2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare i/o mare (o tutor/a) de l'infant).
  3. Fotocòpia del llibre de família.


Observacions

L'acte es celebrarà al Museu Palau Mercader, serà col·lectiu i hi podran assistir els familiars i amics de l'infant, amb les limitacions que imposi l'aforament de la sala.

L'acte de Benvinguda a la Comunitat no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o preferència del nen o nena acollit en l'accés als serveis municipals.


On adreçar-se

GABINET INSTITUCIONAL DE L'ALCALDIA
Edifici de Can Vallhonrat / C/ Mn. Jacint Verdaguer, s/n., 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93 377 02 12 (ext. 1731)


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Acte de Benvinguda