Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OFICINA D'ATENCIO AL CIUTADÀ

PRESENTACIÓ FACTURA IMPORT INFERIOR A 3.005,07 € (IVA INCLÓS)

Qui ho pot tramitar

Proveïdors de béns i serveis de l'administració municipal quan l'import de les factures sigui inferior a 3.005,07 euros (IVA inclòs) i no siguin factures derivades de contractes menors d'import superior als 3.005,06 euros (IVA inclòs) o de contractes derivats de procediments oberts, negociats o restringits.

Els proveïdors que no compleixin aquests requisits hauran de presentar obligatòriament les factures mitjançant el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques d'acord amb la informació publicada en el següent enllaç:

Presentació de factures per import superior als 3.005,06 € (IVA inclòs)


Com es pot tramitar

Les factures es podran presentar per la seva tramitació mitjançant el següents canals:

  1. Presencialment presentant en format paper la factura al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de la Oficina d'Atenció al Ciutadà.
  2. Mitjançant el Punt General d' Entrada de Factures Electròniques.. L'obligatorietat de presentar telemàticament les factures superiors als 3.005,06 euros no exclou la possibilitat d'utilitzar el mateix canal a aquelles factures d'un import inferior a 3.005,07 euros. Per tenir mes informació de com utilitzar el Punt General d'Entrada de factures electròniques feu click aquíQuan es pot tramitar


El termini per a la presentació de les factures serà de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació de serveis.

Temps de tramitació


Un cop presentades l'Ajuntament disposa de 30 dies per l'aprovació de les factures i de 30 dies per fer efectiu el pagament un cop siguin aprovades. Per tant, si la documentació es correcta i no hi ha cap impediment formal, el termini màxim pel pagament és de 60 dies.

Normativa


Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Reglament Municipal Regulador del Registre Comptable de Factures i de les Factures Electròniques


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)