Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits    

Classificació Tràmits per:POLITICA TERRITORIAL I SEGURETAT

OBRA PRIVADA

OBRES MENORS

OBRES MAJORS

DEVOLUCIO DE DIPOSIT

QUALIFICACIONS URBANISTIQUES.

CESSIO DE VIALS

ASSABENTAT OBRES EXCEPTUADES DE LLICENCIA

SOL.LICITUD PLANOLS

RENUNCIA A LLICENCIA D'OBRES.

CERTIFICATS PER DECLARACIONS D'OBRA NOVA, ANTIGUES

DIPÒSITS D'OBRES MENORS, MAJORS I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

OBRES MENORS PER COMUNICACIO PREVIA

INFORME/CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA

LLICENCIA DE MODIFICACIO D'US

CERTIFICAT NOMENCLATURA I NUMERO FIQUES URBANES

CONSULTA DE L'ESTAT DE LLICENCIES D'URBANISME

HABITATGES

ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES

ACTIVITATS

MERCATS

ORDENANCES CÍVIQUES

OCUPACIÓ VIA PUBLICA

GUARDIA URBANA