Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits    

Classificació Tràmits per:URBANISME

OBRES MENORS

OBRES MAJORS

DIPÒSITS D'OBRES MENORS, MAJORS I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES

CESSIÓ DE VIALS

OBRES EXCEPTUADES DE LLICÈNCIA (ASSABENTAT)

PLÀNOLS

RENÚNCIA A LLICÈNCIA D'OBRES

CERTIFICATS

OBRES MENORS PER COMUNICACIÓ PRÈVIA

LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ D'ÚS

CONSULTA DE L'ESTAT DE LLICÈNCIES D'URBANISME