Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Cercador

Cercador de Tràmits    

Total de resultats trobats:15

Tràmits

Tràmit IBI / CANVI DE TITULAR
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / ALTA DE LA FINCA PER OMISSIÓ EN EL CADASTRE
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / MODIFICACIÓ DEL COEFICIENT DE LA PROPIETAT DE LA FINCA
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / BAIXA PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / MODIFICACIÓ PER ERROR EN EL NOM DEL PROPIETARI
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / BONIFICACIÓ PER A EMPRESES CONSTRUCTORES
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS INDEGUTS
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / ANUL.LACIÓ REBUT/LIQUIDACIÓ
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / BONIFICACIÓ PER A FAMÍLIES NOMBROSES
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / MODIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ DE LA FINCA.
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / MODIFICACIÓ DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / MODIFICACIÓ DE L'ANY DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA FINCA
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit IBI / MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ CADASTRAL ASSIGNADA A LA FINCA
IMPUESTO INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Tràmit INFORME/CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
INFORME/CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA
Tràmit AJUTS ECONOMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÓMICA PEL PAGAMENT DEL IBI
SUBVENCIONES

Grups de Tràmits

Tràmits INFORME/CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA